ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

Ευχές από τον Δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο και τα τοπικά συμβούλια του Δήμου Παλλήνης