ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Ανακοινωσεις

Διακήρυξη Συνοπτικού (πρόχειρου) Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Επέκταση αγωγού για την κάλυψη πυροσβεστικών αναγκών»

Διακήρυξη Συνοπτικού (πρόχειρου) Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο  με τίτλο «Επέκταση αγωγού για την κάλυψη πυροσβεστικών αναγκών»  

         Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 261/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΑΙΩΞΚ-ΛΓΗ), προκηρύσσει τον κάτωθι Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16): «Επέκταση αγωγού για την κάλυψη πυροσβεστικών αναγκών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.329,58  € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (36.368,68  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η επέκταση δικτύου επί της οδού Αγίου Δημητρίου από το ύψος της Σαχίνη και προς την περιοχή Βακαλόπουλο της Δ.Ε. Παλλήνης και σε μήκος 350 μέτρων για την κάλυψη  πυροσβεστικών αναγκών. 

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

Διακήρυξη Συνοπτικού (πρόχειρου) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης (2020)»

Διακήρυξη Συνοπτικού (πρόχειρου) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης (2020)»  

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 259/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 931ΞΩΞΚ-16Ε), προκηρύσσει τον κάτωθι Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16): «Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης (2020)»προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.918,54 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (74.298,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Περιλαμβάνει:

Προμήθεια αδρανών υλικών  κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης (2020) ,Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος.  Δ.Ε. Παλλήνης  (2020) και Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Παλλήνης  (2020)

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

Διακήρυξη Συνοπτικού (πρόχειρου) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2020)»

Διακήρυξη Συνοπτικού (πρόχειρου) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2020)»  

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 259/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 931ΞΩΞΚ-16Ε), προκηρύσσει τον κάτωθι Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16): «Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2020)»προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.771,54 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (62.956,71 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Περιλαμβάνει:

Προμήθεια αδρανών υλικών  κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2020) ,Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος.  Δ.Ε. Ανθούσας (2020) και Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Ανθούσας (2020)

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

Σχολή Γονέων Δήμου Παλλήνης - "ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ"

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει τον θεσμό της Σχολής Γονέων και καλωσορίζει τους γονείς στη νέα επιμορφωτική χρονιά 2019-20. Οι Σχολές Γονέων προσφέρουν εξειδικευμένη πληροφόρηση για το ρόλο των γονέων, ενημέρωση για την ανάπτυξη των παιδιών, τεχνικές και χρήσιμα εφόδια για να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατό καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες της σύγχρονης εποχής, χωρίς να υποδεικνύουν ποιος είναι ο σωστός γονέας.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Σχολή Γονέων Δήμου Παλλήνης - "Η συναισθηματική ζωή του παιδιού"

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει τον θεσμό της Σχολής Γονέων και καλωσορίζει τους γονείς στη νέα επιμορφωτική χρονιά 2019-20. Οι Σχολές Γονέων προσφέρουν εξειδικευμένη πληροφόρηση για το ρόλο των γονέων, ενημέρωση για την ανάπτυξη των παιδιών, τεχνικές και χρήσιμα εφόδια για να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατό καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες της σύγχρονης εποχής, χωρίς να υποδεικνύουν ποιος είναι ο σωστός γονέας.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Περιφέρεια Αττικής: 20 θεματικά πεδία Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου Υγείας

Με κεντρικό σκοπό την ευρεία και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν στην Πρόληψη και τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο δημιουργήθηκαν 20 θεματικά πεδία με αντίστοιχες επιστημονικές παρουσιάσεις από την Περιφέρεια Αττικής.  

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 24η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 μ.μ. , για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Παλλήνης - Ανακοίνωση

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 λήγουν τα μαθήματα για τη θερινή περίοδο των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στη Γ΄ Λυκείου.

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης

 

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε Συνεδρίαση στις 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Γέρακα, Ιθάκης 12 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, καθώς και του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 επί των κάτωθι θεμάτων:

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020