Ανακοινωσεις

Πίνακες αποτελεσματων ΣΟΧ 1/2014 για τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παλλήνης

Πίνακας χειριστών

Πίνακας χειριστών(καδοπλυντηρίου)

Πίνακας εργατών καθαριότητας(ΥΕ)

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Στις 25 Ιουλίου η δράση εκπαίδευσης εθελοντών πυρόσβεσης από το Δήμο Παλλήνης και την Πυροσβεστική

Ο Δήμος Παλλήνης, πιστεύοντας στην ανάγκη ενίσχυσης της υπάρχουσας προστασίας με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών, οργανώνει την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014, τη δράση εκπαίδευσης των εθελοντών πυρόσβεσης, με τίτλο: «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους», σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσίας Ανάπτυξης Συστήματος ειδοποίησης αποφυγής ατυχημάτων

Ο Δήμος Παλλήνης προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση με αντικείμενο «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης για την αποφυγή ατυχημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο ‘URBAN HEALTH CENTERS 2.0”

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Προμήθεια και Τοποθέτηση υλικών εξαρτημάτων άρδευσης

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιθάκης 12,-Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 15 ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και  ώρα 19:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί  των κάτωθι ΕΚΤΑΚΤΩΝ θεμάτων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006.

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την 15η ΙΟΥΛΙΟΥ , ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ  και ώρα 15:00

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Πρώτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιθάκης 12,- Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις, 17 Ιουλίου του έτους 2014,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί του  κάτωθι θέματος.

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Γέρακα την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2013

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση – εκ του λόγου ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι ημερομηνίες για την αίτηση  του κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, στις 16-07-2014, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 18:00

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Παλλήνης την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Πολιτιστικό Κέντρο  Οινοποιείο Πέτρου  ( Λεωφόρο Μαραθώνος  117 ) στις 16/7/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Παλλήνης την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Πολιτιστικό Κέντρο  Οινοποιείο Πέτρου  ( Λεωφόρο Μαραθώνος  117 ) στις 16/7/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα.

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014