Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Προκήρυξη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την "Ανακατασκευή χώρων υγιεινής 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Γέρακα"

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Προκήρυξη διακήρυξης διαγωνισμού "Προμήθειας ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λ.π. 2015"

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2015

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015