Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Αναβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης ο πρόχειρος διαγωνισμός «Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου»

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Προκήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εντύπου, φακέλων(πρεσπαν) και κλασέρ(μόνο για την ομάδα Β)

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υπηρεσία τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015