Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Κυριακή, 01 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Κυριακή, 01 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Ανθούσας, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μέτρηση οστικής μάζας στα ΚΑΠΗ Δήμου Παλλήνης

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(8 μήνες)

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και τηλεφωνικών συσκευών

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015